Предлагани услуги от стоматологична рентгенова лаборатория Dental X Ray Благоевград

Сегментна рентгенография (сегментна дентална дигитална ,сегментна конвенционална (плака) рентгенография по Dick)

Благодарение на тази дигитална система се прави панорамно цифрово изображение на един зъб, с оптимално намалено облъчване върху челюстите, зъбите и околните тъкани. Тези снимки позволяват на стоматолозите да съставят диагноза и точен план за действие. Това касае пълния спектър на интервенции – лечение на устна кухина и зъбни корени, поставяне на брикети, импланти и протези, орални хирургия и много други. Пациентите получават цифровите изображения на CD и чрез електронна поща. Прави се прецизно измерване на големината и качеството на костните структури. Технологията позволява прецизно установяване на точните размери на имплантите. Също така са възможни интраорални (малки) изображения на един или повече зъби.

Панорамна рентгенография (ортопантомография, ОПГ, OPG)

Тя създава ясна и детайлна цялостна панорамна картина на челюстите, зъбите, синусите, назалната област, ставите в темпоромандибуларните зони. Ортодонтите придобиват подробна информация за неправилно разположените или допълнителни зъби, заболявания на зъбите, костни аномалии, кисти, инфекции, полипи в синусите, връзката на зъбите със синусите, възпалителни състояния на темпоромандибуларните стави или фрактури.

Цефалометрична рентгенография (телерентгенография, профилна графия на череп, CEPH)

Проверява се дали лицето, зъбите и челюстите са хармонични на база медицинските стандарти. Вижда се как зъбите растат и се извършва оценка на промените в пропорциите между лицето, зъбите и челюстите. Този вид изображения се изолзва от стоматолозите, при изготвянето от тях на диагноза и план за лечение за пациентите.

Рентгенография на череп

Визуализирането с лицева рентгенова снимка на черепа спомага за определяне на диагнозата при фрактури на черепните и лицевите кости, вродени деформации, тумори на хипофизата и някои метаболитни и ендокринни нарушения, водещи до аномалии на костите на черепа.

Рентгенография на темпоромандибуларните стави (ТМС, TMJ)

Темпоромандибуларните стави са тези, чрез които долната челюст се свързва към темпоралната кост на черепа и се намира отляво и отдясно пред ухото. Тяхната гъвкавост осигурява плавното движение на челюстта във всички посоки. Така ние имаме способността да говорим, да смиламе храната си и да се прозяваме. Мускулите, които са свързани към челюстта, или са около нея, заедно контролират позата и движението на челюстта. При болка, дискомфорт на ставите или прищракване, когато челюстта се движи, е нужно те да се прегледат. В значителен брой от случаите се използва начин, наподобяващ на панорамната снимка, като разликата е в зоната на снимане. Това дава възможност да се видят подробно, както лявата, така и дясната темпоромандибуларна става. За да се сравнят и двете в различно положение, се прави снимка на пациента с отворена и затворена уста.

Рентгенография на синуси

Визуализирането на изпълнените с въздух кухини на синуса, намиращи се лицевата част на черепа. Този вид рентгеново изображение се налага при наличие на диагноза за синузит или друго болестно състояние на синусите. Случаите, при които се прави този вид снимка са остър синузит, хроничен синузит, менингит и други.

Рентгенография на китка

Понякога е неободимо да се направи такава рентгенова снимка, за да послужи на зъболекарите за изследване на костната възрастта на човека. Този вид изследвания се правят само по предписание на специалист стоматолог.